Krigseuforin 1914

Möt damer andra katter

Källor Seder och bruk Ukrainsk nationalism har stärkts sedan Sovjetunionens fall och många uttrycker stark fosterlandskärlek. En del betonar det unikt ukrainska, genom bland annat språk och kultur, i motsats till det ryska. Andra talar ryska och känner stor samhörighet även med rysk kultur, men betraktar sig som ukrainare och är stolta över sitt land.

Navigeringsmeny

Bruten deras förmåga att verkligen objektivt avgöra möjligheterna nu till kommersiella förbindelser tillsammans Ryssland tror jag icke, att hane skall vänta sig alltför mycket. Det vore till och med mänskligt, skulle jag vilja säga, om dessa hanar med en viss jalusi betraktade försöken av andra att vinna fotfäste inom och få förbindelser med Ryssland. Rysslandssvenskarnas synpunkter, på vilka utskottet sålunda bygger ifråga om utvecklandet av våra handelsförbindelser med Ryssland, måste enligt min föreställning ses mot bakgrunden av dessa förhållanden, vilka gorå, att de icke kunna utan vidare godtagas, såsom utskottet inneha gjort. Jag vill erinra om att när det s. Krassinavtalet på sin tid slöts, uttalades precis på dito sätt, som utskottet nu gör, inom den mest kategoriska form, att dito icke skulle komma att medföra en nämnvärd handel mellan de båda länderna. Icke desto mindre bär, såsom ju utskottet själv vitsordat, detta avtal gällande sin tid i hög grad främjat handelsförbindelserna emellan de båda länderna. Det skulle, säkerligen bli fallet även tillsammans detta avtal.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here