I Storbritannien rev demonstranter staty av slavhandlare

Bristol Äktenskap myndigheter annorlunda

Ytterligare upplysningar begärdes in genom en skrivelse av den 22 marssom de tyska myndigheterna besvarade den 12 juni Den 14 oktober respektive den 4 december hölls möten mellan kommissionen, Infratil, majoritetsägaren för flygplatsoperatören samt Lübecks stad. I anslutning till dessa möten lämnade Infratil ytterligare upplysningar via e-post och fax av den 16 och 31 oktober, den 6 november samt den 4, 6 och 21 december Genom en skrivelse av den 2 maj avslog kommissionen denna begäran. Den 21 juni hölls ett möte mellan de tyska myndigheterna och kommissionen. Det formella granskningsförfarandet registrerades under nummer SA. Rättelsen offentliggjordes den 7 december   6. Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på åtgärderna i fråga inom en månad efter dagen för offentliggörandet. De tyska myndigheterna svarade på dessa synpunkter den 17 april

Motioner i Första Kammaren, N:o 4 Motion Första kammaren - Riksdagen

Inom februari dödas den svarte åringen Trayvon Martin i Sanford i Florida. Den frivillige områdesvakten George Zimmerman hade fordom larmat polisen för att rapportera försåvitt en skum person som rörde sig i området. Några minuter senare hörde grannarna pistolskott. Trayvon Martin var vapenlös. Dödsskjutningen tände ett nationellt ursinne, såsom förstärktes ytterligare när George Zimmerman friades från anklagelserna om mord. Stora demonstrationer hölls på många platser i USA. På sociala medier började en hashtag florera, blacklivesmatter, ungefär svarta liv lirar roll. Sedan dess har initiativet vuxit och blivit en global, decentraliserad opinionsrörelse.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here