Samband mellan dataspel och spel om pengar

Enda kille i åldern real

Annons LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan Corona Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. Blekinge stänger högstadiet Skolstarten Flera regioner avvaktar med beslut om skolstarten men i Blekinge gäller distansundervisning på högstadiet nästa vecka. Annons Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott Corona Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige. Nya fall av smitta på högstadieskola — beredskap för distansstudier Corona Smittoläget bland personalen har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Dataspelande kan vara en riskfaktor för problem med spel om pengar

Digitala medier på föräldriska - dator samt konsolspel Drygt 50 procent av avkomma och unga spelar dataspel Över hälften av alla i åldern 9—18 år spelar dataspel, enligt Statens medieråds besiktning Unga och medier Det är vanligast i åldersgruppen 9—12 år därborta 79 procent spelar dataspel överhuvudtaget. Det är dock en minskning från 87 procent år I den åldersgruppen är det ungefär lika vanligt att spela dataspel bland både tjejer samt killar. I de äldre åldersgrupperna lirar killarna både oftare och under längre tid än tjejerna. Andelen unga såsom spelar dataspel i mer än tre timmar per dag varierar mellan kön och åldersgrupper Figur 2. Att agera dataspel mer än tre timmar per dag är betydligt vanligare bland killar än tjejer i alla åldersgrupper, samt andelen är högst bland killar inom åldern 13—14 år. Vid 18 års ålder sjunker andelen killar som lirar dataspel medan den stiger för flickor.

Statens medieråd ger kunskap om dataspel

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden Barn-ULFSCB Högskoleförberedande gymnasieprogram vanligare bland elever med utlänning bakgrund Kvinnor och män väljer annorlunda program på gymnasieskolan. Kvinnor väljer inom högre grad än män ett högskoleförberedande program. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna inneha desto högre andel, både bland kvinns och män, väljer högskoleförberedande program. Därjämte väljer elever med utländsk bakgrund en sådant program i högre grad ännu elever med svensk bakgrund. Kvinnors aktie på mansdominerad utbildning ökar På högskolan går det fler kvinnor än hanar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here