Ny rapport: Äldre med låga inkomster

Ensamstående män efter 30 för programmötet

De som lever ihop har högre medellivslängd än andra. Störst skillnad gör det för sammanboende män. De lever drygt sju år längre än ensamstående män.

Längre liv för högutbildade

Andelen äldre med relativ låg ekonomisk klass varierar utan tydlig trend på ett nivå om cirka 12 procent. Förut motsvarar det   personer över 65 år. Det är ungefär samma procentandel med låg ekonomisk standard som innefatta för personer under 65 år. Inom jämförelse med övriga Norden har Sverige en högre andel pensionärer med relativ låg ekonomisk standard, men i komparering med EU har Sverige en aktie i nivå med genomsnittet. Andelen äldre som inte har råd att anskaffa minst fyra nödvändiga varor är emellertid lägre i Sverige än EU genomsnittet. Det visar en ny rapport av Pensionsmyndigheten. Den som får maximalt grundskydd från pensionssystemet landar på en disponibel inkomst strax över gränsen för relativ låg ekonomisk standard 12  kronor per månad. Relativ fattigdom avser inkomster alternativt tillgångar i förhållande till en annan individ eller grupp.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here