Att fråga om kön och trans i enkäter

Hur man möter bekanntschaften

Trans Allting föll på plats till slut Jag identifierar mig som man med transbakgrund. Något som för mig är mycket mer än min fysiska kropp. Trans för mig innebär att de olika aspekterna av kön inte riktigt hör ihop. För min del har jag eftersträvat efter att få mitt psykologiska, juridiska och biologiska kön att matcha varandra med hjälp av hormonbehandling och kirurgi. Alla transpersoner vill inte och behöver inte göra det. Trans är ett brett begrepp och alla har olika känslor och behov kring sin könsidentitet. Man bestämmer själv vad man vill ha hjälp med av vården, om man nu ens vill det.

Vad tyckte du om den här texten?

Unga pratar trans och kön Unga snackar trans och kön Adrian, Alexandra, Anton och Benjamin är transpersoner. De anser att det är viktigt med duktig stöd och förebilder, särskilt när dom möter personer som inte förstår hurdan de har det. De säger att samhället håller på att bli förbättring för transpersoner, men det händer att de blir dåligt behandlade eller tillåts alldeles för privata frågor. Inte blott en transperson utan flera, eftersom det finns många olika erfarenheter. Jag samt andra transpersoner behandlas ofta illa dessutom om de som inte själva är transpersoner kan ha svårt att markera det, säger Adrian. Personer som ej är transpersoner kallas cispersoner. De anser att könet som bestämdes åt dem när de föddes är rätt förut dem. Fler cispersoner borde lyssna gällande transpersoner för att förstå, tycker Anton. Det kan komma frågor som vad är ditt riktiga namn?

Vad innebär det att vara cisperson?

Könsuttryck handlar om utseende, till exempel plagg och kroppsspråk. Det är inte kopplat till vilken kropp du har utan vilket kön du känner att ni tillhör. Det är bara du allena som kan veta vad du inneha för könsidentitet och vad det innebära för dig. Du ska få befinna den du är. Vad är kön?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here