Religion sex och Samlevnad

Hur mannen förför med prisvärt

Är sex före äktenskapet synd? Det korta svaret är: Ja det är det. Men då infinner sig följdfrågan: varför? Och det kräver ett längre svar som jag tänker dela upp i två delar: en biblisk del och en principiell del. Låt oss börja med vad Bibeln säger om sexualitet. Vi skulle kunna göra två listor över alla bibelställen som berör sexualitet du får själv göra en komplett lista, jag kommer bara ge dig några av de viktigaste bibelställena i respektive lista. Den ena listan kallar vi för den positiva listan.

FAMILJEVÄRDENA I EN BRYTNINGSTID

Artikeln är skriven av läkaren, riksdagsledamot Päivi Räsänen. Vår tids människa är inom grund och botten individualist. Hon förbehåller sig rätten att dra upp gränsen mellan rätt och fel. Hon vill också själv definiera hurdan Gud är. Guds Ord får vika, då människans egna inre ljus talar. Om Bibeln till någon del inte ryms innanför det egna tänkandets ramar, kan hane klippa bort sådana avsnitt. Raija Sollamo, som blivit en galjonsfigur för Gemenskapsrörelsen fi. I själva verket är Bibelns etik just i denna fråga oemotsägligt tydlig. Homosexuella förhållanden anses klart befinna en företeelse som står i batalj med den sexualitet Gud har bildat, inte bara i Gamla testamentet utan ännu starkare i Nya testamentet.

Päivi Räsänen: Till man och kvinna skapade han dem

Hon såg fram mot att gifta sig med mannen bredvid henne då det skulle öppna upp för det såsom utanför äktenskapet var förbjudet. De längtade efter sex båda två, men äktenskapet blev inte lyckligt. Sex och intimitet är en central del i dom flesta förhållanden och kärleksbudskapet predikas inom alla världsreligioner. Kärlek och samliv är något fint som ska bevaras samt skyddas, men har för vissa dessutom blivit den största synden.

Personuppgiftspolicy

Argument i den kristna debatten II Andra argument med kristna förtecken [1] Gud är kärlek Ett av de vanligaste argumenten mot att problematisera samkönat sex — men även andra sexuella handlingar som ligger utanför det monogama, heterosexuella äktenskapet — är Nya testamentets anförande om Gud som kärlek se 1 Joh m fl. Tankegången brukar emedan vara att en kärleksfull Gud ej skulle kunna ha några invändningar kontra den typ av erotisk kärlek såsom kan komma att uppstå mellan två samtyckande individer — i alla baisse inte om de vill konkretisera sin kärlek genom att leva i lojal och överlåtelse till varandra. Att detta är en syn som avviker av budskapet i ett stort antal bibliska texter är uppenbart. Samma sak innefatta den incestuösa relation som han promenerar till rätta med i församlingen inom Korinth se 1 Kor 5. Både Jesus och apostlarna hänvisar vidare mot äktenskapet som ett förbund och såsom den enda välsignade platsen för den sexuella gemenskapen se Matt —12; Joh ; 1 Kor ; Hebr m fl. Dock finns det åtminstone tre grundläggande problem inbyggda i detta tankegång. För det första är det ett felaktig återgivning av Paulus eget tankegång. Ingenstans i denna text står det alltså att budorden skulle vara ersatta av budet om nästankärlek; i stället står det att de sammanfattas inom detta bud. För det andra utför resonemanget Guds kärlek till en mer grundläggande egenskap än alla andra dimensioner av hans väsen — såsom hans allmakt, hans helighet och hans rättfärdighet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here