SIGRID LILJEHOLM.

Lär känna männa med organ

PBAS är inte en chatlista, det är en arbetsgrupp med ett specialintresse, som hängivet använder sig av de vetenskapliga principer som styr beteende för att leva och lära med sällskapspapegojor. I skenet av de många förutfattade och djupt rotade föreställningarna om papegojbeteende, för att inte tala om beteende i största allmänhet, är det ibland som att valla katter att bibehålla detta vetenskapliga fokus! Trots det finns det inget annat sällskap som jag hellre tillbringar mina lördagar med. Wow, finns det inte längre något kvar för vanligt sunt förnuft? Sunt förnuft är ofta endast bara gammal folklig visdom, klichéer och moralpredikningar om beteende. Sunt förnuft bibehåller status quo så att vi fortsätter att göra vad vi tror är bäst i stället för att försöka göra vårt allra bästa. Vårt omfattande accepterande av information baserat på sunt förnuft angående papegojbeteende har producerat alltför många experter med alltför lite expertis. Som ett resultat av detta har djurägare ofta desperat försökt att följa helt motsatta råd — ibland funna i samma bok eller tidskrift, eller till och med i samma artikel.

Blog archive

Ändringar gjorda i texten är understrukna tillsammans en tunn streckad linje. Genom att sätta muspekaren över ordet kan ni se vad stavningen var innan ändringen. En full förteckning över ändringar gjorda i denna text kan ses inom också slutet av denna text. Gällande Grimön i den västra skärgården bodde för några år sedan en hane och en hustru, som voro varandra mycket olika. Mannen, som var cirka femton år äldre än hustrun, hade aldrig varit annat än ful, dum och senfärdig och hade inte blivit bättre på gamla dar, hustrun igen hade alltid varit nätt och enkel, och hennes lilla vackra ansikte hade bibehållit sig så väl, att hon såg närapå lika bra ut bred femtio som vid tjugu. Dessa två makar sutto en vacker söndagskväll gällande en stor stenhäll, som stack opp ur marken alldeles utanför deras boning, och samspråkade i god ro. Gubben, som tyckte om att höra sin egen röst och lade sina glosa väl, utbredde sig för hustrun kvar en artikel, som han just just hade läst i en tidning.

ANDRA DELEN

The cover image was created by the transcriber and is placed in the public domain. Den på salsgolfvet utbredda halmen, och grenljusen i de gällande bordet stående höga silfverstakarne vittnade, att julhögtiden redan hade inträdt, men ljusen voro ännu icke påtända; deremot lågade en brasa uti den rymliga spiseln i hörnet af rummet. Framför den satt ställets åldriga ägarinna fru von Igeldorf, i en massif länstol tillsammans läderöfverdrag; fötterna hvilade på en reslig omålad trädpall; i hennes knä ledsen en välfödd svart och hvit bondkatt, som med synbart välbehag mottog sin matmoders karesser, under det hon sjelf vänligt samspråkade med sin bredvid sittande gifta dotter och omtalade de erhålla händelser, som timat, sedan de slutlig träffades. Dessa nyheter syntes dock föga intressera dottern; ty hennes blick varenda slö och tanklöst fästad på elden; de korslagda händerna hvilade i hennes sköte, endast tummarne rörde sig mekaniskt i cirkellopp omkring hvarandra. Ett enstafvigt ja eller nejoch interjektionen jopa!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here