Välj region:

Möt en man präster

Bakgrund Inledning Unga utomeuropeiska migranter är en växande grupp i Sverige. Det är också en av de grupper där det behöver tas fram mer kunskap när det gäller hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR. Definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR Folkhälsomyndigheten fick i början av uppdraget att verka för nationell samordning, kunskapsuppbyggnad och uppföljning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR 2.

Andra aktörer

Läs mer Uppbyggnaden EU-samarbetet liknar ingenting övrigt. Unionen är varken ett statsförbund alternativt en internationell organisation utan något odla ovanligt som ett bindande samarbete emellan självständiga stater. Konstruktionen kan likna en lapptäcke men har en noga avvägd maktbalans mellan olika instanser. Här försvarar varje land sitt nationella intresse.

Tidtabell för brexit

Bra provsvar för covid? Innehållet gäller Stockholms län När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid är det viktigt att du stannar hemma för att ej smitta andra. Du måste också komma smittskyddslagen. Här berättar vi hur ni ska göra. När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid ska du befinna hemma i minst sju dagar av att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Emedan bedöms du inte längre vara smittosam. Det finns ingen anledning att fånga nytt prov för att se försåvitt du är smittfri eller av övrigt skäl. Provet kan vara positivt reslig tid utan att du för den skull bedöms vara smittsam.

Om publikationen

Vad vill EU med brexit? Att utträdet sker under ordnade former. EU-sidan inneha först och främst velat reda ut konsekvenserna för invånare och företag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here