Manilamanifestet

Möt Evangeliska kvinnor med fullständigt recept

Att försöka komma underfund med själva ursprunget till en rörelse är en bra metod då man letar efter de specifika egenskaper som kännetecknat och i viss mån även idag kännetecknar den. Med början i förra numret började vi att titta närmare på några faktorer som gav den kristna kyrkan nytt liv. I den första herrnhutiska församlingsgemenskapen tog man den lutherska och nytestamentliga tanken på det allmänna prästadömet på största allvar. Det är ingen över-drift att påstå att herrnhutismen var talets radikaler. Även om, eller kanske hellre: just därför att den först och främst var en innerlig Jesusväckelse där den personliga kärleksrelationen till honom stod i centrum fick den betydande politiska och samhälleliga konsekvenser. I många stycken var man långt före sin tid, inte minst när det gällde pedagogiken och missionen, men även på församlingslivets område. Att greve Zinzendorf förespråkade ett avskaffande av all kyrklig hierarki och att titlar blev betydelselösa var i sig något oerhört radikalt.

Herrnhutismens andliga DNA – del 2 ”Liv i gemenskap”

Avkomma ska få ha en uppväxt påverkad av trygghet och kärlek, oavsett varenda man råkar vara född. Det är vad Evangeliska Frikyrkan vill bidra mot. Årets första blogginlägg är skrivet bruten Stefan Östman som arbetar på Interationella programmet med Barnhemsdialogen. Tacka Gud förut bl. Var gärna med och bedja för Give a Child a Family i Sydafrika, ASSI:s korttidsboenden i Indien och andra verksamheter som hjälper utsatta barn att förenas med en huld familj. För drygt 25 år därefter var Magnus och Maria A tillsammans och startade den första församlingen inom staden Erdenet. Från den församlingen inneha det vuxit fram ett nätverk bruten 42 församlingar: Ökenkällan. När Maria samt Magnus besökte Mongoliet första gången fick de uppleva d År var Mongoliet det land i världen som sände flest internationella missionärer i relation mot antalet inhemska kristna.

Ärkebiskopen öppnade kyrkomötet: Förtroende byggs inte på föreställningar

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte är samlat till möte på Turun kristillinen opisto i Åbo från måndag till fredag, maj. Förut sista gången är ärkebiskop Kari Mäkinen ordförande för mötet eftersom han promenerar i pension i början av juni. I sitt personliga öppningstal till kyrkomötet på måndagen talade  ärkebiskopen utgående av församlingsvalets slogan, Min kyrka. I sitt tal beskrev Mäkinen det arv såsom förra århundradet hade lämnat i design av en såväl aktiv som ett tyst kyrka som båda känns såsom hans. Den aktiva, utåtriktade kyrkan tillsammans mångsidig verksamhet har enligt Mäkinen detsamma bråttom med sina projekt och strukturförändringar som vilken helst annan samhällelig deltagare. I den tysta kyrkan finns enligt Mäkinen däremot många dolda ärr bruten förbiseende, ogiltigförklarande och förminskning. Det tredje skiktet i kyrkans utveckling som Mäkinen identifierar är en kultur genomsyrad av marketing som bygger föreställningar och som kyrkan inte står utanför. Den här kulturen känner sig Mäkinen däremot främmande samt nedstämd inför.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here