Sök NCK:s kurser – utbildning om våld gör skillnad!

Möt kvinnor och evolutionära

Regional handlingsplan med sikte på Det o synliga våldet - en fråga för hela kommunen? Våren publicerade Länsstyrelsen Östergötland rapporten Det o synliga våldet - en fråga för hela kommunen?. Syftet var att öka kunskapen om hur socialnämnderna i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

Svar på skriftlig fråga 2007/08:947 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Ett organisation som har kommit långt inom sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan tillsammans polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Det är högre siffra än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Siffrorna för är inte fastställda ännu, men ingenting tyder på att siffrorna har minskat, detta är oacceptabelt. För att uppmärksamma detta bjöd eftersom Jämställdhetsmyndigheten och Unizon i början bruten december in till en kunskapshöjande möte om mäns dödliga våld mot kvinns.

Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor och flickor består ett allvarligt utvecklingshinder och ett hotelse mot kvinnors och flickors liv samt hälsa. Precis som Carina Hägg påpekar är våldet också ett hinder förut kvinnors och flickors möjligheter att mot fullo åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Regeringen har därför identifierat kvinnor och borgen inklusive bekämpning av mäns våld kontra kvinnor som ett av de områden där särskilda satsningar ska genomföras i utvecklingssamarbetet. Främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling utgör härvidlag likaså en av tre tematiska prioriteringar i biståndet. Regeringen välkomnar FN:s kampanj förut att bekämpa våld mot kvinnor.

Mer än könsfördelning

Det tog lång tid innan jag förstod att jag som åring blev naken för våld av min dåvarande delägare. ALLA kan drabbas, oavsett kön, ålder, sexualitet och samhällsklass. Våldsutövaren kan varenda en partner, en familjemedlem, någon hane har varit tillsammans med eller en man träffar. Han ringde eller gren konstant. Om jag inte hann besvara direkt så anklagade han mig förut att vara otrogen, hotade mig alternativt utsatte mig för annan typ bruten våld. Den som använder våld växlar mellan våld och värme vilket innebära att relationen inte alltid är bristfällig.

Möt kvinnor och följ agendor

Ett utbildningsår med stora utmaningar

Hos NCK kan du läsa kurser gällande universitetsnivå om mäns våld mot kvinns och våld i nära relationer. Kurserna riktar sig till dig som är student eller yrkesverksam. NCK anordnar även fortbildning förut olika yrkeskategorier, samt medverkar i grundutbildningar gällande universitets- och högskolenivå. På grund av coronapandemin är i dagsläget undervisningen anpassad postumt de riktlinjer som finns. Höstens kurser kommer att ges, undervisningsformen kan byta. Kursen riktar sig till lärare, programansvarig, studierektor vid de program som är berörda av ändringen i högskoleförordningen.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here