Tidningen Elektrikern Nummer 04 2013

Möt tjejer 45 liberal Bi antiangiogenesmötet

För barn över 8 år har vi däremot en mängd data som samlats in genom PUst ordi- narie publikmätningar. Den ger kompletta data om bar- nens tittande på hela programutbudet under två veckor hösten13—26 november. Undersökningen avser barn i åldrarna 3—8 år. Undersökningsmetoden, telefonintervjuer, var densamma som i de vanliga publikräkningarna med den skillnaden att intervjuerna gjordes med barnens föräldrar eller vårdnadshavare och inte med barnen själva. På samma sätt undersöktes 3—8—åringars TV-tittande under en vecka i november15—2l november. Eftersom de båda un- dersökningarna gjordes med samma metodik och under motsva- rande tidsperiod finns möjligheter att göra direkta jämförelser mellan åren och och studera eventuella förändringar. Under enkanaltiden undersöktes 2 veckor1 vecka i mars och 1 vecka i oktober. Undersökningarna avsåg barn i åldrarna 3—9 år.

RAPPORT FRÅN VIDEOGRAMUTREDNINGEN

Glenn Hysén Glenn Hysén är en bruten Morgan är legendarisk de stora inom svensk modern klubbordförande under 35 fotboll. När de Men hans yrkesin- hade spelat bortamatcher, riktning, innan fotbollen odla kom de med nattåget. Då tog över, var som elektri- hämtade mig honom vid ker. Efter elteknisk kurs på stationen klockan sex på gymnasiet kom han till morgonen och odla åkte vi Emil Lungrens i Göteborg. Han var plikttrogen till max, anser Morgan Bodin. Glenn Hysén. Läs mer på euu. En riktig utbildare. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here