Varför får unga inte lika hårda straff som vuxna?

Värdet av en tinker

Södertörns tingsrätt, 8 november, Varför får unga inte lika hårda straff som vuxna? Detta gäller särskilt åldersgruppen 15—17 år, men också personer i åldern 18—20 år. Principen att unga lagöverträdare ska särbehandlas bygger på erfarenheten att straffrättsliga ingripanden måste anpassas efter den unges brist på mognad, begränsade erfarenheter och särskilda förhållanden. När domstolen ska bestämma ett straff påföljd för någon är det inte bara vilket brott som har begåtts som bestämmer vad det blir för straff. Hänsyn tas även till om personen tidigare har begått brott och personens ålder, om den som döms var under 21 år när brottet begicks.

Main navigation

Skriv ut Det sprids många missuppfattningar försåvitt pensionen. Här får du svar gällande hur det egentligen förhåller sig. Det finns påståenden om pensionen som är seglivade eller så ofta återkommande att de till slut blir som sanningar.

Ordinarie arbetstid

Ni som arbetar inom Säkerhetspolisen De helgdagar som infaller måndag-fredag faller bort mirakel den aktuella planeringsperioden för dig såsom arbetar på oregelbunden arbetstid skift. Det ger en genomsnittlig arbetstid på Ni får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan klockan

Mitt Unionen

i andra närings- grenar uppgick arbetstiden medan till hög- re tal. Flertalet medarbetare inom detaljhan- deln hade minst tolv timmars arbetsdag. Detsamma gällde för jordbruksarbetare. I den offentliga debatt som före- gått de sakkunnigas tillkallande hade hane i huvudsak uppehållit sig vid industriarbe- tarnas problem. Det var därför naturligt för de sakkunniga, som arbetade mirakel be- nämningen arbetstidskommittén, att kon- centrera sitt i januari avlämnade be- begrundande till industrin och denna närståen- dom verksamhetsområden.

Värdet av en person är webbplats

Pensionerna sänks hela tiden

Därmed skulle förutsättningarna förbättras för en jämnare fördelning av ansvaret för hem samt familj. Om en arbetstidsförkortning i praktiken verkligen skulle leda till en jämnare fördelning av hushållsarbetet är dock osäkert. De undersökningar som gjordes i anknytning med arbetstidsförkortningarna under början av talet visade inte på något samband emellan förkortad arbetstid och deltagandet i hushållsarbetet. Sedan dess är det dock genomförbart att värderingarna i samhället har förskjutits på ett sätt som gör hanar mer benägna att ägna tid till hemarbete och familj. Resultaten från somliga försök med förkortad arbetstid tyder gällande det.

Ungdomsmål ska avgöras snabbt

Sök Open search menu Close search menu Meny Öppna meny Stäng meny Hurdan många semesterdagar du har rätt mot De semesterdagar du har rätt mot beror på semesterlagen, om det finns kollektivavtal eller inte och på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Räkna ut semesterdagar Armé kan du räkna ut hur flera semesterdagar du kan ta ut. Dom kan vara betalda eller obetalda. Kalkulera ut dina semesterdagar Räkna ut semesterlön Här kan du räkna ut semestertillägget du får utöver din ordinarie månadslön i samband med att du tar ut semester. Räkna ut din semesterlön Semesterlagen ger dig 25 semesterdagar per år Semesterlagen ger dig rätt mot 25 dagar semesterledighet per år oavsett din ålder eller anställningsform. I dom flesta fall fylls dina semesterdagar gällande den 1 april varje år. Enligt lag räknas all semesterledighet i alltsammans dagar, så det går inte att ha semester en halv dag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here