P4 Dokumentär

Ensamma pojkar från Sandvika 41-årig provdatumsprofil

Genom beslut den 29 juni bemyndigade Kungl. Maj:t statsrådet Camilla Odhnoff att tillkalla en utredningsman med uppdrag att göra en samlad analys avseende barnens levnadsförhållanden. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades såsom utredningsman generaldirektören i socialstyrelsen Bror Rexed. Utredningen har antagit namnet barnmiljöutredningen. Sekreterare i utredningen har varit kanslirådet Ingemar Lindberg, t. Gudrun Lindbergs huvudsakliga uppgift har varit att samman- ställa och bearbeta statistiskt material. I sekretariatet har också depar- tementssekreterare Lena Jonsson arbetat. I föreliggande betänkande redovisar utredningen en kartläggning av viktiga miljöer för barnen. Tyngdpunkten i beskrivningen ligger på barnen i förskoleåldrama.

17 roliga saker att göra på dejten – som inte kostar skjortan

Coronakrisen blev en käftsmäll för landets kulturarbetare. Plötsligt försvann alla jobb. Men emedan fick underhållaren Jacke Sjödin en förslag. Kan man skämta om coronan? Odla föddes iden - till coronalåtarna.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here