Välj region:

Hjälp ensam barnlös världsklocka

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 5. Minskad ojämlikhet Frågorna gällde allmän och sexuell hälsa, sexualitet och sexuell erfarenhet, sexualitet och relationer, internet, sex mot ersättning, sexuella trakasserier, våld och utsatthet samt reproduktiv hälsa. Enkäten skickades ut med post till ett slumpmässigt stratifierat urval av totalbefolkningsregistret på ca 50 personer. Svarsfrekvensen blev 31 procent. Bortfallet var högre bland exempelvis personer med lägre utbildning samt personer födda utanför Sverige. Bortfallet är något högre än för allmänna undersökningar om hälsa, men liknande som för andra undersökningar inom sexualitet och hälsa.

När sker ägglossningen?

RFSU är en partipolitiskt och religiöst fri folkrörelse med uppgift att sprida ett kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi arbetar med utgångsläge i sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter SRHR för ett jämlikt samt jämställt samhälle där sexualitet är ett källa till glädje och njutning inom människors liv. Hälsa är en basal mänsklig rättighet som är nödvändig förut utövandet av alla mänskliga rättigheter. Erotisk och reproduktiv hälsa är viktiga samt nödvändiga delar i rätten till kroppslig och mental hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa kan varken uppnås eller skyddas utan sexuella eller reproduktiva rättigheter. Reproduktiva rättigheter innebär rätten att fritt avgöra om en vill bli förälder samt därmed antalet barn och tidrymden emellan havandeskapen samt att få tillgång mot upplysning och utbildning, liksom till dom medel som behövs för att kunna utöva denna rätt. Sexuella rättigheter omfattar mer en bara hälsofrågor. Sexuella jämställdhet garanterar var och ens åtnjutande samt uttryck för sin sexualitet fritt av tvång, diskriminering och våld. De sexuella rättigheterna bidrar till att förverkliga principer om frihet, jämlikhet, jämställdhet, självbestämmande samt värdighet.

Om publikationen

Vi lyssnar på barnen också Hos Mama Mia är det du och ditt barn som bestämmer. Ju mindre ni har att oroa dig för, desto lättare är det att vara förälder. På Mama Mia bemöts både barnen och föräldrarna med stor respekt. Ni och ditt barn får den epok ni behöver för samtal hos sköterskan och även undersökning av läkaren. Vi erbjuder kostnadsfria föräldragrupper för alla inskrivna på BVC Alla mottagningar har stängt röda dagar. Vi ringer från dolt nummer av sekretesskäl. Vid undersökningen kan vissa större missbildningar misstänkas eller upptäckas.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here