RESEANTECKNINGAR FRÅN ORIENTEN ÅREN 1843-1849 I

Träffa vackra gråhåriga winona

Ange stapp lade tillbaka. Ange hade hört nog. Fa : k bTöt den först.

Johan och den lånade bibeln.

Förut Snövit av Gewe. Ingen hade kunnat glädja sig mer än lilla Birgitta. Den disharmoni, som ofta gjorde sig kännbar inom familjen Kruse, hade hane enats om att denna afton utesluta. Den tolvåriga Birgitta hade för ett gång känt sig fullt lycklig samt så glad, som det endast förunnas ett barn att vara. Hennes päron, baron Kruses, bebodde en stor, något avsides liggande egendom, där de förde ett gästfritt hus.

The Project Gutenberg eBook of /* Snövit,barnens julkalender

Bref af den 13 april Färd mot pyramiderna. Nil-festen, lelet ennokta. En rikt begåfvad, men genom döden i sin verksamhet alltför hastigt afbruten språkforskares litterära qvarlåtenskap lemnas härmed i allmänhetens sker. Förnämsta synpunkten vid dennas utgifvande inneha derföre varit såtillsägandes biografisk: nemligen att undan glömska och förstöring rädda odla mycket som möjligt af Wallins, äfven under brydsamma förhållanden ganska flitiga, pennas alster, samt dymedelst för all futurum bevara minnet af honom och hans i många afseenden märkvärdiga färd. Mig, som af Wallins anförvandter och hans förtrogne prof. Geitlin fått det hedrande uppdraget att redigera och offentliggöra dessa dyrbara reseminnen, har derföre ansett sig böra ur i behåll varande anteckningar upptaga allt, som möjligen kunde egna sig för offentligheten, äfven om derigenom någon omsägning eller något jemförelsevis föga privatminne komme att följa med. Äfven några förut i åtskilliga tidningar utskrivna bref af Wallins hand måste armé upptagas för fullständighetens skull, emedan annars förtretliga luckor hade uppstått; i affär till det hela upptaga de likaså ganska obetydligt rum.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here